Izlazak na teren

Naš tim izlazi na izvid prostora kako bi se upoznali sa svim parametrima.

1
Izrada materijala

Sve virtualne šetnje se izrađuju sa najsuvremenijom opremom.

2
Predaja materijala klijentu

Predaja materijala te pomoć u prebacivanju materijala na internet.

3
Zašto koristiti Google virtualnu šetnju 360 u prezentaciji Vašeg poslovnog prostora?
  • Realan prikaz prostora visoke interaktivnosti
  • Prednost pred konkurencijom koja se oslanja isključivo na klasične fotografije i/ili videa
  • Integracija virtualne šetnje na postojeću Web stranicu više privlačeći pozornost potencijalnih gostiju koji posjećuju vašu web stranicu
  • Integracija virtualne šetnje na vašu Facebook stranicu
  • Stručnost i profesionalnost našeg Google Trusted fotografa u kvaliteti virtualne prezentacije svakog poslovnog prostora
  • Korisnici Google virtualne šetnje dolaze na vrh rezultata na listi pretraživanja na Google-u
  • Bolje rangiranje na tražilici rezultira većim brojem posjeta na vašu web stranicu, a samim time donosi i više posla.
  • Za optimizaciju vaše web stranice i penjanje na sam vrh rezultata na Google-ovoj listi pretraživanja uvelike utječe i vrijeme provedeno na njoj. Virtualne šetnje kroz vaš poslovni objekt će produžiti ovo vrijeme.
  • Postavljanje informacija o mjestu gdje se vaš poslovni subjekt nalazi i usluzi koju nudi

Ljudi danas traže više od fotografije pri odabiru svoje slijedeće destinacije. Virtualne šetnje u odnosu na druge medije nude puno više informacija. Osim ponude i usluge koja se nudi, puno važniju ulogu ima atmosfera koju može dočarati jedino virtualna šetnja.